Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Деликтната отговорност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,27
ISBN: 9789542804307
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Симеон Тасев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Симеон Тасев книги Деликтната отговорност epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...а непредвидимите вреди ... Отговорност за вреди от дефектни продукти ... . Деликтната отговорност е призвана да обезщетява най-вече негативния кредиторов интерес, свързан с това да намя нови, пречещи им неща, да има неизменност и сигурност в една обстановка, т.е ... Цена: 20.00 лв. Книга. В монографи ... store.bg - Граници на договорната и деликтната отговорност ... ... .00 лв. Книга. В монографията са разгледани множество въпроси на деликтната отговорност. Изследвани са проблеми, относно понятието, предпоставките, характерът и обемът на деликтна отговорност, както и въпроси ... Институтът на деликтната отговорност е един от способите, за защитата на правата и интересите на лицата, в случаите на непозволено увреждане. Границите на деликтната отговорност са разгледани в третата глава. Същата включва правната уредба на границите на деликтната отговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. Виж откритите Книги за търсене "Деликтната отговорност" в book.store.bg - електронна книжарница. 6. Давността при деликтната отговорност винаги е една за всички видове облигационни отношения - 5г. от откриване на дееца. При договорната отговорност има пъстри давностни срокове - 6 м, 1г.5 г. Част втора. Небрежност - съдържание и особености. Формула на Ханд за определяне на небрежността Увод Настоящата статия е продължение на предходната „Кратък поглед към небрежността при деликтната отговорност ... Действащата уредба на изследваната отговорност се съдържа в Закона за защита на потребителите, но приложение намират и общите правила на деликтната отговорност по ЗЗД, което засяга ... Адвокат Теодор Тотев Софийска Адвокатска колегия С Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС счетоводителите са включени в кръга на наказателно отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и ... При деликтната отговорност има правно действие, от което е настъпила вредата, породено от гражданския дълг да не се причиняват вреди виновно другиму. Разликата е във вида на неизпълненото ... Деликтната отговорност възниква във всички случаи на вреди, причинени от неизпълнението на всяко едно правно задължение, установено с нормативен или административен акт. По силата на чл.45 ... Границите на деликтната отговорност са разгледани в третата глава. Същата включва правната уредба на границите на деликтната отговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. „В тази връзка следва да се посочи, че в тежест на ищците е да докажат всички предпоставки на деликтната отговорност, в … При деликтната отговорност, съгласно чл. 51 ЗЗД, обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Тук се възстановяват не само предвидимите, но ... Отговорност за вреди от дефектна стока . В настоящото изложение ще разгледаме накратко общите положения на защита на потребителите при понасяне на вреди вследствие на дефектна стока, съгласно Закона за защита на ......