Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,4
ISBN: 9786191980901
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Атанас Иванов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Атанас Иванов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...рвото цялостно изследване в българската правна литература, посветено на темата "Актове, подлежащи на касационно ... Кои дела са граждански и кои търговски по смисъла на чл ... ... ... С определение районният съд не се е произнесъл „по съществото" на един процесуален спор и акта му не се включва в кръга на съдебните актове подлежащи на обжалване по реда на чл.274-278 от ГПК ... ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 2691/04.12.2019 г. по в.гр.д. № 879/2019 г. по описа на Софий ... Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК | Ozone.bg ... .274-278 от ГПК ... ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 2691/04.12.2019 г. по в.гр.д. № 879/2019 г. по описа на Софийски апелативен съд. Основание за допускане на касационно обжалване при очевидна неправилност на обжалваното въззивно решение - чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК Информация относно правилата, свързани с допустимост на касационното обжалване съгласно промените в ГПК, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2017 г, в сила от 31.10.2017 г. Критичен поглед на някои актове на ВКС по въпроса за спирането на гражданско дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК Купи онлайн Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК - Атанас Иванов за 20,00 лв. от Galaxy.bg - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 9 от 08.01.2018 г. по в.т.д. № 615/2016 г. на Апелативен съд — Варна и решение № 50 от 12.03.2018 г., постановено по реда на чл.247 ГПК по същото дело. ЗАЩО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПО ЧЛ. 288 ГПК Не подлежат на касационно обжалване решенията по граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. ... Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК. Трето актуализирано и допълнено издание. g2098.jpeg Автор: Атанас Иванов Заглавие: Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК Книгата е първото цялостно изследване в българската Книгата е първото цялостно изследване в българската правна литература, посветено на темата "Актове, подлежащи на касационно обжалване". Сл Тази постановка на тълкувателното решение означава, че основанието за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК се отнася само до противоречие на разрешението на ... Касационните жалби са процесуално допустими - подадени са в преклузивния срок по чл. 283 ГПК, от надлежна страна в процеса и срещу актове, подлежащи на касационно обжалване. „ АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ" ... прие тълкувателни решения3 по тълкуване на чл. 280 ГПК, 1 Обн. ДВ., бр. 59 от 20.07.2007 г., влязъл в сила на 01.03.2008 г., с последващи изменения и ... 01. 2019 г. по гр. д. № 1998/ 2018 г. по описа на РС Разград. Решението подлежи на касационно обжалване в едном...