Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2019

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,49
ISBN: 9786192261115
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2019 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата е приложение към сборника "Данъци 2019".В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, влезли в сила от 1 януари 2019 г.Изданието е приведено в съответствие с измененията, приети с ПИДППЗДДС, ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.Приложението съдържа:действащи и отменени редакции;препращания.

...сите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г ... МФ сменя декларациито по ЗДДС | Новини | Актуално ... ... ., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1.01.2018 г. docx / 1095.54 KB. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. pdf / 12717.01 KB Правилник за прилагане н ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... . pdf / 12717.01 KB Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност чл. 1 Об­щи раз­по­ред­би (чл. 2-3) Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. Данъчно незадължено юридическо лице Чл. 4. (Изм. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Данъчно задължено лице Чл. 2. В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стой...