Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Реституционни закони

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,90
ISBN: 9786192260828
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Реституционни закони epub книги безплатно

Описание:

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и др.Включени са актовете относно възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд, възстановяването на правото на собственост на кооперациите и на кооперативните съюзи, както и на вероизповеданията. В края на сборника са поместени диспозитивите на тълкувателни решения на ВС, ВКС и ВАС по тълкуването на реституционното законодателство. Актовете в областта на земеделската реституция са включени в сборника „Земеделски земи“, СИБИ, поредица джобни издания, 2 04 С03.

...нъчни декларации (за деклариране на общински имот ... Адвокат Ирен Савова пред „Труд": Сакскобургготски си взе ... ... ... Реституционни закони 2018 Сиби: Цена: 4. 90 лв. 1. издание към 15 май 2018 г. ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на ... Чл. 5. (1) Правото на вероизповедание се упражнява ... store.bg - Реституционни закони 2018 - книга ... ... Чл. 5. (1) Правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, създаване или участие в религиозна общност, организиране на институции на общността, осъществяване на верско обучение ... Задължителни документи при сделки с недвижими имоти. Информация за всички документи, необходими за сключване на сделки с недвижими имоти от физически и юридически лица на територията на Република България АУ-ДС-03 - Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони. Законово основание: чл.78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 ППЗДС В предстоящото актуализирано издание на сборника ще бъдат отразени промените в Правилника за прилагане на ЗОП, обнародвани в бр. 29 на "Държавен вестник" от 27 март 2020 г., в сила от 1 април 2020 г. Реституционни закони 2018. Издателство: ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на собствеността върху някои ... Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Реституционни закони 2018 Сиби: Цена: 4. 90 лв. 1. издание към 15 май 2018 г. ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на ... Област Видин - динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство. Има реституционни закони, както знаете. Г-н Сакскобурготски си взе имотите по царски. Те бяха деактувани по негова изрична заповед в периода, в който бе министър-председател. Осъществява процедури по реституционни закони; Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от ... Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституц...