Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закони за собствеността

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,76
ISBN: 9786192260538
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закони за собствеността epub книги безплатно

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...г. и бр. 7 от 2018 г.) накрая се добавя ... Граждански закони - сборник с нормативни актове ... ... Закон за опазване на земеделските земи : 2.59 mb: Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд : 175.70 kb: Закон за собствеността и ползването на земеделските ... Закони за собствеността 2 04 С02 17 ... PDF ЗАКОН за собствеността ... ... Закони за собствеността 2 04 С02 17. актуализирано издание към 5 ноември 2019 г. + актуализационно приложение към 14 май 2020 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм ... Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността на гражданите - ДВ, бр. 26 от 30 март 1973 г. 1. (Изм. - Изв., бр. 99 от 1963 г., бр. 29 от 1969 г.) Правни сделки за прехвърляне ... За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Закони за собствеността (15-то издание 2015) Доверете се на нашия екип за управлението на вашата етажна собственост и изпълнение на вашите задължения, породени от Закона за управление на Етажна Собственост. • Закон за собствеността (ЗС) ... Сборникът "Граждански закони" от LawStore съдържа най-важните нормативни актове, върху които е изградено българското гражданско право. Съдържанието на сборника ... Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Отличен сборник за учебна подготовка и решаване на казуси. Сборникът „Граждански закони" е създаден специално за студентите по право и младите юристи. Той систематизира и представя нормативната уредба по отрасли ... Научи повече за книгата "Закони за собствеността 2018" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Закони . Закон за Министерството на вътрешните работи ; Закон за защита при бедствия ; Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 В рамките на първата фаза се установява въпросът за собствеността, обхватът на имуществото, което ще се дели и квотите на всеки един от съделителите, т.е. това е една фаза по подготовка за ... Виж откритите Начало за търсене "Закони за собствеността" в . ЗАКОН за собствеността Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от 11.02 ... Съобразено с действащото законодателство на република България към 10.2015 г.Последна актуализация ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. В книгата ще откриете следните закони:закон за собствеността;закон за държавната собственост ... Законът за трудовата поземлена собственост е закон в България приет от xxvi Обикновено Народно събрание през 1946 година и останал в сила с поредица промени до отмянат...