Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Устройство на територията – част ІІ

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,95
ISBN: 978-954-730-486-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Устройство на територията – част ІІ pdf, който ще намерите тук

Описание:

Сборникътвключва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията,с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът заразрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове,съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът,съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите,принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, кактои редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последицитеот тях. Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи наконсултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти илиупражняване на строителен надзор, задължителното застраховане в проектирането истроителството, както и съществените изисквания към строежите и оценяванесъответствието на строителните продукти. _____________В актуализиранотоиздание на сборника са отразени последните изменения в Наредба № 5 затехническите паспорти на строежите (НИД, ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от20.04.2010 г.) във връзка с обхвата, съдържанието и сроковете за съставяне иизменение на техническите и енергийните паспорти насградите.

...агането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете ... PDF Отдел Устройство на територията ... ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Устройство на територията 2013 - част ІІ : Подзаконови нормативни актове". Поръчай своят ... Устройство на територията | Община Пловдив ... .bg закупили "Устройство на територията 2013 - част ІІ : Подзаконови нормативни актове". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. ... І, ІІ, ІІІ част 1887/ 2016 г. 107,0 0 2676,00 11719,00 11719,0 0 Програма за управление на община Пловдив 2019-2023 г. Устройство на територията; Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в община Пловдив за периода 2014-2020 г. Архив Стратегии и програми Устройство на територията, кадастър и регулация ... в това число оценка на съответствието на част „Конструктивна" и „План за безопасност и здраве" (ПБЗ) за строежи от Іv, v и vІ категория и ... Сделки по реда на Закона за устройство н...