Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2005 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,88
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2005 г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...л. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г ... Закон за данък върху добавената стойност Отм ДВ бр 63 2006 ... ... ., в сила от 01.01.2020 г.) Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго ... Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (Загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.), в си ... Закон за данък върху добавената стойност ... . изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г.), в сила от 24.11.2009 г., бр ... Наредба № h-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки - 12.06.2020 Закон за данък върху добавената стойност ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 № 96-00-22 от 31.01.2020 г. относно: прилагане на нормите на закона за данъците върху доходите на физическите лица /зддфл/ и на ... Закон за данък върху добавената стойност. Влиза в сила 01.01.2007 г. Последни изменения от 2014г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ в сила от 1 януари 2020 година В Държавен вестник бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ... Чл. 1. (1) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се определят редът и необходимите документи за възстановяване на платения данък върху добавената стойност и акциз на чуждестранни дипломатически ... 02. 2008 г. относно: облагане с данък върху добавената стойност при извършване на транспортни услуги съгласно разпоредбите на новия Закон ш данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г. Част първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда облагането с данъ...