Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Глоби по закона за движението по пътищата. Наредба за контролните точки. Принудителни административни мерки и административно - наказателни разпоредби.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,67
ISBN: 954-693-022-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Благой Иванов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Глоби по закона за движението по пътищата. Наредба за контролните точки. Принудителни административни мерки и административно - наказателни разпоредби. във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...на Закона за движението по пътищата (към 13 ... Наредба № 22 - Общински съвет Поморие ... .03.2015 г.), така и Постановление за изменение и ... НАРЕДБА № 15 от 7.04.2008 г.за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В сила от 01.09.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. ... DOC ЗАКОН за движението по пътищата ... .09.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Проект на Закон за движението по пътищата. С изготвянето на нов Закон за движението по пътищата се цели усъвършенстване на нормативната база, регламентираща правилата за движение по пътищата, задълженията и ... (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и ... за приемане на Наредба за организация на движението на територията на Столичната община На основание чл. 22, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната Научи повече за книгата "Закон за движението по пътищата - 2018" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за ... ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Раздел i. Общи правила Чл . 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата : 1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението , не Условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и Идентични разпоредби по отношение общия брой контролни точки, първоначално получавани от притежател на СУМПС, и относно начина на отнемането им се съдържат и в Наредба № iз-1959 от 27.12.2007г. в ... НАРЕДБА № 22 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ То съдържа всички важни глоби, санкции и контролни точки, които могат да бъдат налагани от правоимащите органи при нарушаване на правилата за движението по пътищата на територията на ... Глоби по Закона за движението по пътищата на Благой Иванов - съставител сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Законът за движението по пътищата регламентира правата и задълженията на определени от министъра на вътрешните работи служби за контрол, като според чл.165, ал.2, т.2 от ЗДвП същите имат ... точки за отчет на извършените от него нарушения на Закона з...