Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Новите положения при платежните услуги

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,93
ISBN: 9789546082602
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова книги Новите положения при платежните услуги epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

С него се въвеждат изискванията наДиректива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО. Целта на директивата и създадения въз основа на нея новЗПУПС е създаването на интегриран европейски пазар на дигитални услуги.Авторите представят новата правна рамка с акцент върху електронните разплащания, като засягат и свързаната с проблематиката подзаконова уредба, Делегираните регламенти на ЕС и Насоките (GL) на Европейскиябанков орган.Отделено е специално внимание на правното положение на новите субекти - доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на предлаганите нови услуги – иницииране на платежна операция и предоставяне на информация по сметка. Разглеждат се и други въпроси, като промяна в рамковите договори, платежна сметка за основни операции, изпълнение и коригиране на операции, взаимодействие с други правни актове на Европейския съюз и др.Акцент в коментара са новите изисквания по отношение на сигурносттана платежния процес и по-конкретно на изискването за задълбочено установяване на идентичността на клиента при електронни платежни операции.Анализирана е и дългогодишната практика на Помирителната комисия за платежни спорове.Автори на книгата са: Камелия Касабова – доктор по право, професор по търговско и банково право в СУ „Св. Климент Охридски” и Минка Тюфекчиева-Михайлова – изтъкнат банков специалист с дългогодишен опит в банковата система в България.

...елия Касабова на достъпна цена ... Приеха на второ четене промени в Закона за платежните ... ... . Прочетете мнения от читалите и заявете сега бързо и удобно онлайн. Новите положения при платежните услуги. За актуализиране на информацията по чл. Тарифата се одобрява на основание чл. на модернизацията в областта на дигиталните услуги, в т.ч. платежните услуги, като рег ... Книги на Камелия Касабова в книжарница Bookpoint ... .ч. платежните услуги, като регулирайки новите услуги и доставчици се очаква да допринесе за развитието на дигиталния пазар. платежните услуги и платежните нареждания и/или в сключен с клиента договор за депозитен сейф . ... ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 18. При БАНКАТА могат да бъдат открити иводени следните видове сметки : Както "БАНКЕРЪ" вече писа по повод приемането на Регламент (ЕС) 2019/518, Регламент (ЕС) 2018/389, както и на Поправка на Директива (ЕС) 2015/2366, бяха подготвени изменения в Закона за платежните услуги и ... Книгата "Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи" си поставя за цел да представи новите моменти в правната уредба на ... Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел iv. ... вече изцяло кореспондира с приложимата разпоредба от Закона за платежните услуги и платежните системи. ... Добавя се възможност при подписване на ... Новите изисквания, които въвежда втората директива за платежните услуги, са свързани с предоставянето на информация по сметка и по иницииране на плащания от страна на доставчиците на ... Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи - ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., в сила от 06.03.2018 г. В голямата си част новите законови текстове целят да доведат до намаляване на таксите ... от есента на 2016 г. води регистър на средния размер на таксите при платежните услуги. на изискванията на глава четвърта, раздел iii от Закона за платежните услуги и платежните системи. (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2019 г.) При сключване на рамков договор за за платежните услуги и платежните системи (Приет от 44-тото Народно събрание на 22 февруари 2018 г., обнародван в „Държавен вестник", бр. 20 от 6 март 2018 г.; Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение ... Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните ....