Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Новата наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,8
ISBN: 9789546081414
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Беата Петрова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Беата Петрова книги Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Новата наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...екс. Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търг ... Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане ... ... ... - чрез нашите търговски ... Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от ... БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ. ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. СВИДЕТЕЛСТВО № .. .. .. .. за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 о ... Промените в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ... ... .. за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.xii.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални ... Ретистрация на онлайн магазини в НАП. Промени в Наредба № Н-18. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В приложение № 4 навсякъде думите „Наредба № Н-18 от 13.xii.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства" се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември ... ОТНОСНО:. Проект на Наредба за изменение и допълнение /НИД/ на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за ... МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ. НАРЕДБА No Н-18 от 13 декември 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА. В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерството на финансите От известно време в бизнес средите нашумяха новите промени в НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за ... (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване. Чл. 34. (Изм. № 20-33-2 от 23.01.2020 г. относно: прилагане на наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. на мф за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /фу/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към ... Резюме на проекта за промени в НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006...