Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Социално осигуряване 2018 + CD

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,9
ISBN: 2010012100
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Социално осигуряване 2018 + CD Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева epub книги безплатно

Описание:

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство: измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.; промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд; реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз; новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица; промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст; условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност; правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката. Компактдискът съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Република България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд. Целевата аудитория на книгата са: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на "Националния осигурителен институт" и "Националната агенция за приходите"; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

...а системата на социалното осигуряване през ... PDF ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... ... Социално осигуряване - 2018 г. + cd интернет книжарница "Нова звезда" Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Мария Касърова, Катя Кашъмова, Снежана Малакова, Любомира Язаджиева Книга » Социално осигуряване 2013 г. + cd ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза ... Социално Осигуряване 2018 + Cd От Колектив - Книги От ... ... . + cd ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения Социално осигуряване 2018 + cd. Вие държите в ръцете си двадесет и второто издание на годишника „Социално осигуряване".През всичките тези години годишникът се утвърди като необх КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице ... Социално осигуряване 2015 г. + cd на издателство Труд и право от Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова. Цена: 42.00 лв. Книга. Книга-годишник + cd Книгата съдържа: актуализираните текстове на основните нормативни актове след промените в осигурителното законодателство от началото на 2017 година; нови указания на НОИ и на НАП ... Ресорно ведомство:Национален осигурителен институт НОИ Адрес: 3400 Монтана, бул. „Трети март" 76 Телефон 1: 096 39 41 01; факс: 096 39 41 40 Тема №13 Социално осигуряване _1. Същност и значение на социалното осигуряване._ _2. Социално осигуряване и социално подпомагане._ _3. Видове социално осигуряване._ _4. Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от студенти, така… Какво е социално осигуряване? В Германия има социално осигуряване. То включва 5 различни осигуровки: здравна осигуровка, осигуровка за болногледачески грижи, осигуровка при трудова злополука, осигуровка при ... Социално осигуряване - 2018 г. + cd Автори: Ивайло Иванов , Даниела Асенова , Мария Касърова , Катя Кашъмова , Снежана Малакова , Любомира Язаджиева Издател...