Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за автомобилните превози - Съдебна практика

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,47
ISBN: 9786191980819
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Бисер Динев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Съставител: Бисер Динев книги Закон за автомобилните превози - Съдебна практика epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

...вилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАП), в сила от 1 ... ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ-ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ... ... .3.2013 г., относно правата на пътниците в автобусния транспорт, когато е причинена смърт или телесна ... Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При криза на транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: Цена: 8.00 ... Закони и нормативни актове - Книжарница Bookpoint - страница 3 ... ... Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При криза на транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: Цена: 8.00 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ - Закони - Автобуси -Списание за професионалисти - ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ -ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (във pdf или doc формат) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава втора. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. : Промени в Закона за движението по пътищата и Закон за автомобилните превози Конкретните предложения по проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози са: Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗАП да придобие следната редакция: Съгласно Закона за автомобилните превози (ЗАП) лиценз на Общността за извършване на международни автомобилни превози на пътници може да получи само превозвач, който притежава удостоверение за професионална ... Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства Тип на документа: нормативен акт Органите за контрол по Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници и товари по ... Закон за автомобилните превози Наредба № 31 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство София. Парламентът прие промени в Закона за автомобилните превози на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус". Измененията са внесени от Министерски съвет. С предлаганите промени в Закона за автомобилните ......