Най-добрата безплатна онлайн библиотека

История на новобългарския книжовен език

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,44
ISBN: 9786192022129
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Диана Иванова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Диана Иванова книги История на новобългарския книжовен език epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Диана Иванова – доктор на филологическите науки, професор в Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекции по история на новобългарския книжовен език и диалектология, както и различни спецкурсове в магистърски програми. Научните ѝ интереси са в областта на историческата лингвистика, теория на книжовните езици и стандартология, текстология и лингвистика на библейските книги, славянски културни и езикови контакти и др. Автор на повече от 350 публикации, между които 18 книги и учебници, между които: Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Възраждането (1994); Григор Пърличев и езиковата ситуация през 60 – 80-те години на XIX век (1995); По следите на анонимното авторство през Възраждането (2000); Традиция и приемственост в новобългарските преводи на Евангелието. Текстология и език (2002); Езикът на Библията. Български синодален превод 1925г. (2003); Недописани страници от историята на българския книжовен език. Славистични ракурси (2008); Култура на деловото общуване. Лингвостилистика на деловите текстове (2012) и др.

...лод на политическо инженерство през 1944-45 г ... 《Из историята на новобългарския книжовен език и науката за ... ... ... 2004 -2009 - професор по история на новобългарския книжовен език; 2000 -2004 - лектор в университета "А.Мицкевич" - гр. История на Чехия ... Недописани страници към историята на българския книжовен език. ... които се отнасят към проблеми от истори ... История на новобългарския книжовен език и на българското ... ... . ... които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и ... Катедра „Български език и литература" е учебно и научно звено, което обучава студенти в ОКС „Бакалавър" в специалностите „Българска филология" и „Педагогика на обучението по български език и история ... Като се основава на досегашните изследвания, авторът проследява процесите на формиране и развитие на българския книжовен език от втората половина на 18 век, когато се полага началото му с Гаврил Кръстевич в историята на новобългарския книжовен език 1. Личностна и обществена съдба 1.1. Родно място и учение 1.2. Обществена дейност и съдба 1.3. Книжовно дело 2. Задачи на изследването 3....