Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,51
ISBN: 9786192260699
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество pdf, който ще намерите тук

Описание:

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество. Включени са и отменените Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Поместването на отменената уредба дава възможност за съпоставка с новия правен режим и ще подпомогне читателите при прилагането ѝ по неприключилите производства.

...аконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл ... Подаване на декларации за имущество и интереси по чл. 35 ... ... . 35, ал. 1, т. 2 от ... Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности Отменен с § 3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодейств ... Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на ... ... . 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., в сила от 23.01.2018 г. Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, част ii: Интереси Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че на официалната интернет страница на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) са публикувани утвърдени от ... КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ... отнемане на имущество в полза на държавата, възлиза на стойност 81 435 680,31 лева, в Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати писма до главния прокурор и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ ... Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) внeсе иск за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв. от бившия финансов министър ... К омисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) вняся искове за отнемане на незаконно придобито имущество на бившия финансов министър Стоян Александров. Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупц...