Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Антикорупция

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,96
ISBN: 9789542825296
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Антикорупция pdf, който ще намерите тук

Описание:

Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

...мисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ ... Антикорупция | Агенция по геодезия, картография и кадастър ... . за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ... 27.06.19 | Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/ ... Антикорупция | Министерство на земеделието, храните и горите ... ... 27.06.19 | Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", може да бъде ... Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Агенция по заетостта, може да бъде подаден по някой от следните начини: Антикорупция. Обща информация; Електронна форма за подаване на сигнали за корупция; Риболов. Научен риболов; Аквакултури. Нормативна уредба; Регистрация на обекти за аквакултури ... Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Министерство на културата за 2018 г. Изпълнителна Агенция Борба с Градушките, градушка, АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН . Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на ... Антикорупция Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Начало Антикорупция Start.bg - портал за корупцията и антикорупцията в България и по света. Борба с корупцията, форуми за корупция и др. Престъпления, свързани с корупция, новини Търговски дружества Звено за контакт относно продукти в строителството Географска информаци...