Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Договорът за факторинг

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,15
ISBN: 9786192260491
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Коев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Договорът за факторинг pdf, който ще намерите тук

Описание:

В основата на изследването е залегнал т.нар. Non-Recourse Factoring. Сериозен проблем е липсата на законова уредба на договора в българското право, като е направен опит чрез правен анализ да бъде преодоляна тази липса.На основата на задълбочен анализ на търговската практика, действащата нормативна уредба, историческото развитие на договора до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои други държави, сравнителноправния анализ с други сходни правни институти на облигационното и търговското право и критично коментираната съдебна практика авторът разработва основните въпроси за правната същност на договора за факторинг и неговото съществено съдържание като сложен и самостоятелен вид договор. Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на субективните права и задължения, които възникват за страните, както и съответното приложение на правилата на други правни институти, относими към този сложен и специфичен договор.В книгата се предлагат решения на редица въпроси в отношенията между страните, участващи във факторинга в широк смисъл, възникващи поради липсата на законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за бъдещо законодателно уреждане на института.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право, и особено за тези кредитни и финансови институции, които по силата на ЗКИ имат право и се занимават в търговската си практика с факторингови операции и по необходимост следва да използват различни видове договори за факторинг.Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно, търговско и гражданско право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

...за книгата "Договорът за факторинг" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... Факторинг - Онлайн Книжарница Рамита ... . Договорът за факторинг е двустранен и характерно при него е . това, че лицето - длъжник по прехвърляното вземане, не е страна по факторинговата . сделка. ii. Страни по договора за факторинг. Договорът за факторингова сделка е двустранен, възмезден и дългосрочен ... Договор за факторинг, Лекция по Право - Pomagalo.com ... . сделка. ii. Страни по договора за факторинг. Договорът за факторингова сделка е двустранен, възмезден и дългосрочен и съдържа елементи на договора за цесия и договора за извършване на услуга. Факторингът и договорът за факторинг спадат към новите утвърдили се през втората половина на ХХ в. форми на икономически обмен. Настоящата книга съдържа анализ на тези две правни фигури от ... Договорът за факторинг е двустранна търговска сделка - както факторът, така и доставчикът са търговци. 2.4. Договорът за факторинг е възмезден договор, защото Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. По-конкретно предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и българската търговска практика. Договорът за факторинг ⚫ от Красимир Коев 【Сиби】 9786192260491 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. От изложеното следва, че, за да говорим за факторинг и съответно, да има сключен договор за факторинг, то първо трябва да има сключени договори за доставки на стоки или за извършването на ... Договорът за факторинг има белезите и на договор за цесия, защото чрез него едно лице прехвърля вземането си към друго лице. В междунаро...