Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Спедиционният договор

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: Ноември 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,68
ISBN: 9789542824008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Жана Колева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Спедиционният договор във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС. В качеството си на „инструмент“ този договор „обслужва“ свободното движение на стоки и подпомага функционирането на вътрешния пазар. В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение, макар то да се характеризира с максимална абстрактност. Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, Франция и Италия, за да се открият „допирните“ точки и откроят „разделителните“ линии. Подробно се проследява усложнението в предмета на спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика. В тази връзка са обсъдени два силно дискутирани в европейски план метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law в този аспект. Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, а това допринася за съобразяване на поведението на страните в бъдещи подобни отношения.

...тните отношения в търговското право ... Спедиционният договор ... .Те са модификации на договора за поръчка по ЗЗД. 3) Интересно е мястото на получателя в договора. Към момента, в който се сключва спедиционният договор, получателят е трето лице - прилича на договор в полза на трето лица. Спедиционен договор. Процедура. Изг ... Спедиционният договор - Жана Колева - Онлайн книжарница ... ... . Спедиционен договор. Процедура. Изготвяне на спедиционен договор. Правна уредба: 361 - 366 от Търговския закон (ТЗ);. Определение: Според легалната дефиниция спедиционният договор е договор, с който едната страна ... Спедиционният договор ... В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение, макар то да се ... Спедиционният договор притежава основните характеристика на комисионния договор и в тази връзка законодателят указва, че за спедиционния договор се прилагат съответно правилата за ... На 28.04.2018 г. в зала „Компас" на Ректората се проведе представяне на книгата „Спедиционният договор" с автор д-р Жана Колева - главен асистент в Юридическия факултет. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма. Чл. 29.(1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението ... [Договор за покупко - продажба 2] [Договор за покупко - продажба 3] [Договор за поръчителство] [Договор за поръчка] [Договор за посредничество] [Договор за преотстъпване право на ползване ] спедиторът • доверителя • договор • предаването • превоз • товара • право • правата и задълженията • срок допри следните • настоящия договор • поръчката по предходния членв ... Комисионният договор, спедиционният договор и договорът за консигнация образуват гръбнака на мандатните отношения в търговското право.Те са модификации на договора за поръчка по ЗЗД. Още материали Спедиционният договор Жана Колева Монографичното изследване е посветено на спедиционния договор. Последният е от значение за транспортната политика на ЕС....