Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,2
ISBN: 9786192260422
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Костов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до приемането на Гражданския процесуален кодекс през 2007 г. Направена е съпоставка с действащите законодателни решения в Италия, Франция, Англия и Германия. Въз основа на обширното историческо и сравнителноправно проучване е дефинирано понятието „преклузия“ и са изследвани произтичащите от нея последици за ответника при упражняване на защитата му по същество срещу предявения иск. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес, които имат пряко отношение към нея. Направени са предложения за промяна на действащата процесуална уредба, която е неудачна и не отговаря на съвременните изисквания за конструиране на процедурата по граждански дела.

...ирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес ... Избори САК 2020 | Ивайло Костов | Избори САК 2020 ... . Преклузията за възражения на ... ПРЕКЛУЗИЯТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИКА В ОБЩИЯ ИСКОВ ПРОЦЕС . АВТОРЕФЕРАТ . на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.6. В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопоста ... Гражданско право и процес ... .6. В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Цитирания. 1. Костов, Ив. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес. В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще срещнете голямо разнообразие от книги по гражданско и вещно право - закони, кодекси, сборници, учебници и учебни помагала. На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... Цитирания. 4. Костов, Ив. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес, Ивайло Костов Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Светулка 93" . Информация за адвокатите от Адвокатска колегия-. Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 16.07.201 8 г. до 31. 12.2018 г. / В списъка са включени ... Информация за адвокатите от Адвокатска колегия - Велико Търново относно новопостъпилите книги във фонда на библиотеката при Съвета на адвокатската колегия в периода от 01.07.201 9 г. до 31. 12.2019 г. 2) Депозирана молба от потърпевшия или негов повереник - в нея се посочват: данните на пострадалия, данните на ответника, престъплението, вида и р-ра на вредите, воля за обезщетяване на вредите. Преклузията за възражения на ответника е разгледана с оглед на съответствието на чл. 133 ГПК с Конституцията на Република България, както и в светлината на принципите на гражданския процес ... Климент Охридски". През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес". Има множество публикации в областта на гражданския процес. Гражданският иск в наказателния процес е предназначен за осъществяване на едно типично гражданско право - право на обезщетен...