Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството - 10. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,47
ISBN: 9786192261429
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закон за счетоводството - 10. издание epub книги безплатно

Описание:

В сборника е поместен Законът за счетоводството, с който се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.Включен е и новият Закон за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

...истеми в предприятията ... Закон За Счетоводството | Cfo ... ... Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Обн., ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1 януари 2019 г. pdf / 2595.77 KB. Закон за пазарите на финансови инструменти. pdf / 1841.56 KB Промени в Закона за счетоводството затрудняват малките фирми, предупреждават работодатели. Организацията посочва ... Закон за счетоводството (в сила от 1 януари 2016 г.) ... . Организацията посочва, че очевидно не е взето предвид нейното предложение, подкрепено и от Националния икономически съвет ... В Държавен вестник брой 69 от 05.09.2008 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, който влезе в сила от 05.09.2008 г. Електронно издание на списание "Данъчна практика" - издавано от счетоводна къща "Аскана". Статия: "КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВО, В СИЛА ОТ 1.01.2002 г.(брой: 2001/10, автор:Бойко Костов) Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството. 10. на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. ... т. 3 - чрез икономическо издание или ... Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти, Закон за счетоводството (5-то издание) isbn 978-954-464-107-6. Издание : 5 Година на издаване : 2000 ......