Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Кодекс на труда - III - 2020

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,38
ISBN: 9789542830061
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Кодекс на труда - III - 2020 pdf

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ I1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2. КОДЕКС НА ТРУДАРАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР1. Указ № 1074 за ограничаване заеманетона отчетнически, материално отговорнии други длъжности от осъдени лица2. Наредба № 4 за документите,които са необходими засключване на трудов договор3. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.за съдържанието и реда за изпращанена уведомлението по чл. 62, ал. 5от кодекса на труда4. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.за условията и реда за даванена разрешения за работа на лица,ненавършили 18 години5. Наредба за работата на лицата,ненавършили 15-годишна възрастРАЗДЕЛ III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТОПРАВООТНОШЕНИЕ1. Закон за трудовата миграцияи трудовата мобилност2. Правилник за прилаганена закона за трудоватамиграция и трудоватамобилност3. Наредба за условиятаи реда за командироване и изпращанена работници и служители в рамкитена предоставяне на услуги4. Наредба за командировкитев страната5. Наредба за служебнитекомандировки и специализациив чужбинаРАЗДЕЛ IV. РАБОТНО ВРЕМЕ,ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ1. Наредба за работното време,почивките и отпуските2. Наредба за определянена видовете работи,за които се установяванамалено работно време3. Наредба за определянена видовете работи, за които сеустановява допълнителен платенгодишен отпуск4. Наредба № 2 за реда за установяванезадължение за дежурство или заразположение на работодателяРАЗДЕЛ V. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ1. Наредба за структуратаи организациятана работната заплата2. Наредба за заплатитена служителите в държавнатаадминистрацияРАЗДЕЛ VI. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛАНА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИИ СЛУЖИТЕЛИ1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд2. Наредбаза трудоустрояване3. Наредба № 5 за болестите,при които работниците,боледуващи от тях, имат особеназакрила съгласно чл. 333, ал. 1от кодекса на трудаРАЗДЕЛ VII. ТРУДОВА КНИЖКАИ ТРУДОВ СТАЖ1. Закон за установяванена трудов и осигурителенстаж по съдебен ред2. Наредба за трудовата книжкаи трудовия стажРАЗДЕЛ VIII. КОЛЕКТИВНОТРУДОВО ПРАВО.1. Закон за урежданена колективнитетрудови спорове

...дина на издаване: 2012 Корица: мека Страници: 630 Тегло: 660г ... Кодекс на труда (16-о издание 2019) | Ozone.bg ... . Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни нормативни текстове - изменени, допълнени или отменени с ... ‌Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуал ... КОДЕКС НА ТРУДА - Lex.bg ... ... ‌Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни нормативни текстове - изменени, допълнени или отменени с нормативни актове, приети след ... Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) Кодекс на международното частно право Кодекс на труда Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) Кодекс на труда. В сила от 01.01.1987 г. ... Раздел iii. Основен трудов колектив (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) ... икономическото състояние и организацията на труда на предприятието ... Научи повече за книгата "Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. КОДЕКС НА ТРУДА. В сила от 01.01.1987 г. ... Раздел iii. ... (доп. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които ... Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 г. интернет книжарница "Нова звезда...