Най-добрата безплатна онлайн библиотека

От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на XVIII до Първата световна война

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,48
ISBN: 9789543262380
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Костов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Александър Костов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Настоящата книга е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на XVIII в. до Първата световна война. През този период, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява нов феномен – професионализацията или формирането и развитието на модерните професии. Сред тях особено място заема инженерството, което се превръща в един от главните символи на новата епоха. Изследването представя процеса на професионализация на инженерството на Балканите, като показва в сравнителен план общото и специфичното както между отделните държави от полуострова, така и между региона и останалата част на Европа. Проследява се развитието на трите основни елемента от разглеждания процес на развитие на инженерството – обучението, практиката и професионалното организиране. Показани са промените в подготовката на инженерите, като се започне с традиционната (в практиката) и се стигне до тази в специализирани учебни заведения. Вторият елемент – инженерната практика – е основен в изследването. В него са съчетани както промените в традиционните области, като например строителството, така и появата на нови, в резултат от създаването на модерна индустрия, основана на технологичните нововъведения през разглеждания период. В изложението се разглежда главно развитието на инженерството във вторичния и третичния сектор на балканските икономики – в индустрията, строителството, транспорта, съобщенията и др. Проследява се и еволюцията на професионалното организиране на инженерите, с което завършва формирането на модерната професия. Особено внимание е отделено на вътрешните и външните фактори, оказващи влияние върху този процес на Балканите. Във въвеждащата част се прави кратък исторически и теоретичен преглед на процеса на формиране и развитие на модерната инженерна професия главно по примера на развитите в икономическо отношение държави от Стария континент. Трите глави от „същинското“ изложение са отделени хронологически от два важни „репера“. Първата обща за Балканите разделителна линия е през втората половина на 20-те години на XIX век, когато в Османската империя са предприети сериозни реформи, появява се новата гръцка държава, а Сърбия, Влашко и Молдова получават доста широка автономия. След около половин век се очертава втората обща за Балканите хронологическа „граница“ в резултат от Руско-турската война от 1877–1878 г. и последвалия я Берлински конгрес. Именно след тези събития настъпват не само важни териториални и политически промени на полуострова, но и се слага началото на едно по-ускорено социално-икономическо развитие и модернизация по западен модел на страните от региона.

...товна война ... ОТ ЗАНАЯТ КЪМ ПРОФЕСИЯ И Н Ж Е Н Е Р С Т В О Т О Н А Б А Л К А Н И Т Е ОТ НАЧАЛОТО НА xviii ВЕК ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ... PDF З А П О В Е Д РД -01-259/04.05.2017 г. ... ... до Първата световна война, която в Настоящата книга е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на xviii век до Първата световна война. Александър Костов, От занаят към професия. Инжинерството на Балканите от началото на ХvІІІ век до Първата световна война „BG ... ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА на проф. дин Александър Костов ОТ ... ... . Александър Костов, От занаят към професия. Инжинерството на Балканите от началото на ХvІІІ век до Първата световна война „BG Север", съвместно с регионална библиотека „Хр. Смирненски", поддържа рубриката „Избрахме за вас…". Два пъти в месеца на вниманието на любителите на интересните и стойностни четива предоставяме … От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на XVIII до Първата световна война Издателство: Парадигма Автор: Александър Костов Проф. Александър Костов се завърна от един от най-престижните университети в света - "Харвард". Пред колегите си там изнесе лекция на тема "Сътрудничество между врагове: балканските страни по време Становище за дисертационния труд на Александър Костов „От занаят към професия: Инженерството на Балканите от началото на ХvІІІ в. до Първата световна война" за присъждане на степента ... ‹ Отрицателна реакция срещу научн...