Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Несъстоятелност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,65
ISBN: 9786192260187
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Григор Григоров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Григор Григоров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ. Специално внимание е отделено на кредиторите на несъстоятелността, на обхвата и последиците от спирането на съдебни и изпълнителни производства по чл. 637 и 638 ТЗ, на спирането на плащанията като презумпция за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ и на въпросите на послесмъртната несъстоятелност. Анализирани са някои проблеми, свързани с недействителността на сделки и действия по чл. 645 – 647 ТЗ, с прекратяването на участия на несъстоятелния длъжник в търговско дружество и със заличаването на длъжника като правен субект.При анализа на правната уредба (нерядко неясна или твърде лаконична) са взети предвид регламентацията в чуждите законодателства и чуждестранната доктрина по въпросите на несъстоятелността. Коментирани са и измененията и допълненията в ТЗ, в сила от 3 януари 2017 г., включително новата част пета относно производството по стабилизация на търговец. Анализирана е съдебната практика. Направени са и критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda.За автораГригор Григоров е доцент по търговско право в ПУ „П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото при БАН. Адвокат от Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгите „Дружество с ограничена отговорност” (1994); „Вливане и сливане на търговски дружества. Глава 16 на Търговския закон (2001); „Търговско право. Кратък курс“ (2013) и Bulgaria. – In: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships (2015).

...то на делата, през свикването на събранието на кредиторите ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Трансгранична несъстоятелност (разпоредби на ЕС) Делата за несъстоятелност, в които участват дружества или предприемачи, чиито дейности, ... Банковата несъстоятелност се урежда от специален закон. В някои отношения режимът на банковата несъстоятелност е ... Несъстоятелност - Уикипедия ... . В някои отношения режимът на банковата несъстоятелност е сходен с разпоредбите на общата несъстоятелност, но има и съществени различия. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка В производството за несъстоятелност, във връзка с изплатените гарантирани вземания на работници и служители, фондът се представлява от Националната агенция за приходите....