Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граждански процесуален кодекс/ Посл. актуализация ДВ, бр.8 от 24 януари 2017 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,92
ISBN: 1205791000003
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...Сборник нормативни актове (24 ... PDF ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... .01.2017) - Нова звезда — 0.0 от 5 (0) SKU: BKBKE000913 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (нов) ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... отказ от пълномощие по чл. 24 , както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КО ... Граждански процесуален кодекс/ Посл. актуализация ДВ, бр.8 ... ... ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр. 5 от 14 Януари 2011г. 2 / 2 Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1993 г.) Този закон се прилага за международния търговски арбитраж, основан на арбитражно споразумение, когато мястото на арбитража е на територията на Република България. 11_The amendments to the Civil procedure code of october 2017KY-BG1_29.11.2017. Изминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, който замени кодекса от 1952 г. Последна актуализация ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г. Сборникът е съобразен с действащото законодателство на Република България към м. февруари 2017 г.В сборника ще намерите:Закон за правната помощ;Закон за медиацията ... Гражданския процесуален кодекс ... (изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 2.05.2017 г.) за налагане на обезпечителни мерки, когато акт ... ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на запор върху вземания и движими i ★★★ Граждански процесуален кодекс (ГПК 2013). Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г ... ДВ, бр. 55/92 г., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124/97 г., бр. 64 от 1999 г.; доп., бр. 105 от 2002 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за ... (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.) ЧАСТ ШЕСТА...