Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Одитинг

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,21
ISBN: 9789542822394
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Али Вейсел
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Али Вейсел книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Теоретичните постановки на одита и одитния процес трябва да се познават от всички одитори в публичния и частния сектор, органите по приходите на НАП, инспекторите на Държавната финансова инспекция, финансовите директори и другите специалисти в областта на счетоводството.Съдържанието на учебника се фокусира върху процеса на финансовия одит, но разглежданите процедури са подходящи за използване във всички одити в областта на счетоводството. Част от тях могат да се прилагат и при другите икономически одити, сред които са одитът на човешките ресурси и маркетинговият одит.Учебникът съдържа голям брой примери, таблици, схеми и приложения с паркическа насоченост.За автораАли Вейсел завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, направление „Одитинг“.От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”.Има над 50 научни публикации по счетоводство и одит.

...дисциплини, заедно с Финансово счетовод­ство (Financial Accounting), Управленско счетоводство (Management Accounting) и Данъчно облагане (Taxation) ... Одитинг - финансов одит от Али Вейсел - книги от онлайн ... ... . В подтверждение мнения о возможности считать «одитинг» вариантом гипнотического воздействия, помимо упомянутого состояния измененного сознания, в котором находится клиент во время ... Настоящият учебник е предназначен за студентите от ико­номическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг ( ... Одитинг — Википедия ... ... Настоящият учебник е предназначен за студентите от ико­номическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг (Финансов одит). В него систематизирано се представя теорията и практиката на одита.Дисциплината… При провеждането на одитинг е изрично забранено използването на психологически способи и техники за получаване на информация, например хипноза и т.н. Счетоводна къща Ангелов Одитинг ООД София предлага пълно счетоводно об...