Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Молекулна физика. Лабораторен практикум

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,5
ISBN: 9789540741956
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Дочка Съева; Любомир Илиев; Петър Чолаков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Молекулна физика. Лабораторен практикум Дочка Съева; Любомир Илиев; Петър Чолаков epub книги безплатно

Описание:

Учебникът е университетски лабораторен практикум по молекулна физика и съдържа:- лабораторни упражнения, в които студентите се запознават с някои от основните величини и закони от молекулната физика. Всяко упражнение се състои от теоретична част, подробно описание на апаратурата за измерване, формулиране на задачите и контролни въпроси- кратко описание на обработката на експерименталните резултати и методите за оценка на грешките при измерване на величините- мерни единици на някои физични величини в международната система (SI) и на някои основни константи- таблици със стойности на някои физични величиниИзданието е предназначено за студентите от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но успешно може да се ползва и от студенти от други висши учебни заведения.

...тричество и магнетизъм ... PDF Катедра Физика на кондензираната материя ... ... 7 a130Молекулна физика з 2 6 180 15 15 0 и 8 A131 Лабораторен практикум Молекулна физика з 2 4 120 0 0 32 то 9 A132 Уводен курс Астрономия з 2 5,5 165 15 15 0 и 9 a 0 8 6 Молекулна физика з 2 6 180 30 30 0 2 2 0 и 10 a 0 8 7 Лабораторен практикум Молекулна физика з 2 4 120 0 0 45 0 0 3 то 11 a 0 8 8 Математични методи - тензорен, векторен и комплексен анализ з 3 7 210 45 0 3 3 0 и Balkan.Auction купувай и продавай: ... Молекулна физика: Лабораторен практикум | Ортограф ... ... .Auction купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници. Учебният материал включва всички раздели от физиката необходими за обучението във висше техническо учебно заведение, а именно: класическа механика, теория на относителността, молекулна ... осъществява в лабораториите на катедра "Физика", където обучението се осъществява с лабораторен практикум. В някои американски университети, а и у нас, под Катедра Физика на кондензираната материя Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" Предложеният лабораторен практикум по оптика за студенти по физика, инженерна физика, ядрена техника и електроника, физика и математика и химия и физика в Софийския университет "Св. 9 a 0 8 6 Молекулна физика з 2 6 180 30 30 0 2 2 0 ... Лабораторен практикум Физика на атомното ядро и елементарните частици ... 7 a 1 3 0 Молекулна физика з 2 6 180 15 15 0 и 8 a 1 3 1 Лабораторен практикум Молекулна физика з 2 4 120 0 0 32 то 9 a 1 3 2 Уводен курс Астрономия з 2 5.5 165 15 15 0 и 10 a 1 3 3 з 3 7 210 23 23 0 и 11 a 1 3 4 Уводен курс Геофизика з 3 4 120 15 ... 1 Цел на упражнението: Да се проверят експериментално законите на геометричната оптика за отражение и пречупване на светлината... Молекулна физика. Лабораторен практикум (10.00лв.) Университетско издателство `Св. Климент Охридски` ... Учебен план на специалността "Медицинска физика", ОКС "бакалавър",за випуска, започнал през 2015/2016 г. Програми на курсове Николай Андреев, Никола Илков, Лъчезар Длъгников - Физика - лабораторен практикум. Физика и астрономия. Издателство --- - стари книги, употребявани книги, нови книги...