Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството – 2016

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,9
ISBN: 9789546082343
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за счетоводството – 2016 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Тази книга е том първи от двутомното издание „Новото счетоводно законо-дателство, в сила от 2016 година”. В нея са публикувани:•Закон за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г.;•Цялостен приложен коментар, подготвен от Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор.За удобство на читателя, в приложение са публикувани:•Закон за счетоводството, в сила до 31 декември 2015 г.•Директива 2013/ 34 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.;•Регламент / ЕО / № 1606 / 2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г.Изданието ще бъде полезно за всички счетоводители, финансисти, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти.

...жване на клиенти"можете да ни намерите на: тел ... Промените в закона за счетоводството от 01.01.2016 г. - СК ... ... .: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: [email protected] ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. Глава първа. ... Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със следните основни ... Промените в закона за счетоводството от 01.01 ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ДВ. бр. 26 ... ... ... Промените в закона за счетоводството от 01.01.2016 г. ноември 29, 2015 — Alexander Todorov Network ... докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството. 7-мо издание към 1 януари 2016 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 15.04.2016 г. Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. Част първа. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ Предмет и цел Чл. 1. Промените в закона за счетоводството от 01.01.2016 г. ... докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството. 10. Публикуване на годишен финансов отчет ... Описаните промени в Закона за счетоводството са в сила от 01.01.2016 г. Тук ви предлагаме резюме (благодарности на счетоводна фирма Фисконсулт), определена подредба по важност и без претенции за изчер Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп., дв, бр. 44 от 2020 г., в сила ... новият Закон за счетоводството (ЗСч), който влиза в сила от 1 януари 2016 г. и транспонира изискванията на Директива НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 Г. Счетоводен семинар ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. 1 ДЕКЕМВРИ 2015 г., 10.00 - 17.15 часа София, ул. „Златен рог" 16В 2016 г. е в сила нов Закон за счетоводството. В тази връзка следва да се има предвид, че с преходните и заключителните разпоредбите на закона е регламентирано, че: От 1 януари 2016 година е в сила новият Закон за счетоводството. В него са определени критериите за разграничаване на категории предприятия и групи предприятия. а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър - в срок до 30.06.2016 г. /чл. 38 от Закона за счетоводството/;...