Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,28
ISBN: 9789547309647
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...рата от принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране към държава, в ... Социално подпомагане ... ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила. Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) Република България предоста ... ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ - Нормативни актове - econ.bg ... . Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) Република България предоставя по реда на този ... Title: Годишен доклад за наблюдение на границите, достъп до територия и международна закрила през 2015 г., Author: BG ... „(2) Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила." Член 2, алинея 3 по този закон, включва убежище, международна закрила и временна закрила." 3. Създава се ал. 3: „(3) Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут." § 2. В чл. 2, ал. 3 ... правомощия, международна закрила (статут на бежанец и хуманитарен статут) и временна закрила. ГЛАВА ІІ БЕЖАНЦИТЕ В КОНТЕКСТА НА СМЕСЕНИТЕ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ16 2.1 Миграционни потоци От правото на социално подпомагане се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут ... Промените са с цел транспониране в българското законодателство на европейски директиви. Въвежда се понятието "международна закрила", което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. В ЗУБ е възприето събирателно понятие "особена закрила" като обединяващо 4-те вида особена закрила на чужденците според българското законодателство: убежище, статут на бежанец, хуманитарен ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание Във Всеобщата декларация за правата на човека е посочено: „Всеки има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението, в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен ... Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция, но не по-късно от три години след ......