Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,98
ISBN: 9789547309401
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Манов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Наказателноправна защита на културното наследство в Република България pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване напроблемите на наказателноправната защита на културното наследство внашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научниизследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта накултурното наследство, проследява се установяването и развитието направната уредба на опазването на културното наследство, като се прави икратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправнатазащита на културното наследство по действащото българско наказателноправо. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани скултурното наследство, правнотехническите аспекти нанаказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености(обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна инаказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване навидовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхнатасистема. Анализирани са в подробности отделните видове престъпленияпротив опазване на културното наследство съобразно приетата система натези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направенитенаблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателноправо в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийскатаадвокатска колегия.

...во, въпросите относно защитата на културното наследство, са уредени в ЗАКОНА за културното наследство, както и в чл ... Защита на културното наследство, Презентация по Право ... ... . 277а, чл. 278, чл. 278а и чл. 278б от НК. В книгата въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на организацията на публичната администрация в Република България се предлагат възможности за ... Разследващите опитали да изнесат антики на Божков в чували - Варварски, нецивилизовани и неправомерни действия, ... Българското наследство в списъка на ЮНЕСКО ... ... Разследващите опитали да изнесат антики на Божков в чували - Варварски, нецивилизовани и неправомерни действия, ужасяващо посегателство върху световното културно-историческо наследство,... През май и юни 2019 г. се проведе международен пленер под наслов „Културното наследство на България и Китай и неговото опазване", с участието на художници от Националната художествена ... Книгата "Туризъм и културно наследство" представя различни гледни точки към голямата тема, която през последните години промени имиджа на България като туристическа дестинация - културния туризъм. дигитализация на културното наследство съществуват в Литва, Естония, Латвия, Швеция, Холандия, а Исландия, Норвегия и Дания са в процес на подготовка. Ирландия има Национална стратегия за Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална стратегия за защита и устойчиво Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19 Препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от ... Опазването на старините е проблем, който българската интелигенция и политиците осъзнават веднага след Освобождението през 1878 г. През 1883 г. са издадени първите окръжни наредби, които съдържат мерки за ограничаване ... Тема 10. Актуални проблеми на правната регламентация на дейността в областта на културното наследство на Република България. Необходимостта от Национална стратегия за защита и Право на ЕС и сделки с културни ценности в България. Уредба и приложимо право . Интерес за настоящата публикация представляват сделките с предмет културни ценности и които традиционно са извън фокуса на ... културното археологическо наследство в Република България в периода на преход и установяване на демократично общество (1989-2011 г.) ..... Министърът на културата Боил Банов и посланик Ерик Рубин подписаха на 8 януари 2019 г. споразумение между правителствата на Съедине...