Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,1
ISBN: 9789542818823
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Василев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България pdf

Описание:

Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитотоимущество.В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други.Подробно са разгледани понятията за „конфискация” и „отнемане” и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.

... корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ... Книги | Книги за всеки от семейството | Chapter.bg | София ... ... Землища с одобрена кадастрална карта в обл. Ловеч ... и отнемане на незаконно придобито имущество . Прокуратурата се самосезира за „записа на премиера", изтекоха и снимки ; През 2021 г. закриват още 40 районни прокуратури отнемане в полза на дър ... PDF УСТАНОВЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В ... ... . закриват още 40 районни прокуратури отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество" (Николай Николов, Фенея, 2013 г.) и публикуваните в електронен вид две ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АНАЛИЗ НА ВИСЯЩИ ДЕЛА ПО ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ИТАЛИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАЗУСИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В РУМЪНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО И ОТНЕТО НЕЗАКОННО 2. условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; 3. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа - повишаване на почтеността, прозрачността, отчетността и ефективността Специализирана литература. Право. Установяване и отнемане на незаконно придобито ... Приемане на нова Конституция (чл. 153-163) Герб, печат, знаме, химн, столица (чл. 164-169) Преходни и заключителни разпоредби (§ 1-9) Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и ... Конституцията на България е приета на 12 юли 1991 година. Тя е основният закон на свободна и демократична България. отделно основание - било в рамките на процедурата по установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество, или в отделно гражданско производство. Имуществото е на стойност 445 388 лв. и е конфискувано от съпругата и дъщерята на Върбанов, който е застрелян през 2005 г. пред хотел Ален мак в гр. Благоевград. Книги | Книги за всеки от семейството | В Онлайн книжарница Chapter.bg | София ще намерите голямо разнообразие на книги от Български и чужди автори подредени по жанрове. Отнемане на имуществО в бЪЛГариЯ България е сред държавите-членки, въвели модела за отнемане на имущество без влязла в сила присъда. Отнемането на незаконно придобито имущество е Действие на вписването по българското ве...