Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Публичноправнипроблеми на трудовото право

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,90
ISBN: 9789542816430
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Петров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Публичноправнипроблеми на трудовото право Васил Петров epub книги безплатно

Описание:

Книгата е първата от поредицата „Предизвикай правото!”, авторски произведения на членове от екипа на Професионален правен сайт Challenging TheLaw, издавана в сътрудничество с издателство „Сиела”. Поредицата атакува трудните , спорни и дискусионни въпроси в правото – въпросите без верен отговор и въпросите с няколко верни отговора , въпросите, които пораждат и спорна съдебна практика , и лутания в доктрината.Първата книга от тази поредица е „Публичноправнипроблеми на трудовото право”.Неин автор е Васил Петров – съдия в Софийския районен съд и докторант по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Книгата е разделена на две части: „Административноправни проблеми на трудовото право” и „ Процесуални проблеми на трудовото право”, в които са обединениобщо 11 публикации по актуални въпроси на трудовото право и защитата на трудовите права пред съда и от органите на администрацията. Публикациите са пряко инспирирани от спорни казуси както на гражданските съдилища, така и на Върховния административен съд. Казуси, които предизвикват юриста да разсъждава с категориите на частното, но и на публичното право и да търси правилен и справедлив отговор в полза на страните в трудовото правоотношение и на правната сигурност.

...удничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г ... Колко заплати ще получа при пенсиониране? - Труд ... . Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. извори на трудовото право 5. Билатералните договори како извори на трудовото право 6. Односот на меѓународните извори на трудовото право Не ... 16. Трудово правоотношение - субекти, съдържание ... ... . Односот на меѓународните извори на трудовото право Недела бр. 7 број на часови:4 назив на тематската целина: Задължението за воденето на трудово досие, изготвянето и съхраняването на документи, свързани с трудовото правоотношение, е на работодателя (чл. 128б, ал. 1 от КТ).Той е длъжен да изготвя и съхранява тези документи за ... „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" представлява поредица от научни сборници, издавани във връзка с провежданите от Катедрата „Трудово и осигурително право" в ЮФ на СУ „Св. Т Р У Д О В О П Р А В О 1. Предмет и система 1. Трудовото право е: а) частно право; б) публично право; в) предимно частно с публичноправни елементи; г) предимно публично, с частноправни елементи. 2. Кодексът на труда урежда: а ... Място на трудовото право в системата на българското право § 7. Отграничаване на трудовото право от други правни отрасли При прекратяване на трудовото правоотношение непогасе- ният по давност неизползван платен годишен отпуск се трансформира в право на парично обезщетение по чл.224 от КТ. Публичноправни проблеми на трудовото право. 1,131 likes · 60 talking about this. Книгата е разделена на ... Abstract. Резюме В доклада се разглежда проблематиката свързана със субективните трудови права на по Предпоставките за придобиване право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ са: - прекратяване на трудовото правоотношение, независимо на какво основание, Тема І. Предмет, метод, функции и система на трудовото право. Тема ii. Източници на трудовото право. Тема ІІІ. Основни принципи на трудовото право. Тема Іv. Трудово правоотношение Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на ... Лекции по трудово право. Обща част. Това продължение е посветено на най-големия и с главно значение за трудовото право дял първи от неговата специална част - индивидуалното трудово право. Съгласно горното, може да се твърди, че работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение при нарушаване на трудовата дисциплина. Право е термин кој нема универзално прифатена дефиниција, но една дефиниција е дека законот е систем на правила и насоки кои се спроведуваат преку социјалните институции за да владее однесување. Трудово право ОБЩА ЧАСТ Въпрос 1: Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции на трудовото право Трудовото Право е млад отрасъл, който до 19в. Е бил част от ГП. Отговаря юристката Румяна РАЙЧЕВА. Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст....