Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,40
ISBN: 9789547308572
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Янка Тянкова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Янка Тянкова книги Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Първо изданиеПроследено е цялостното производство по сключване на извънсъдебно споразумение и е съпоставено със сродни правни фигури: оздравителен план, съдебна спогодба, спогодба по Закона за задълженията и договорите, конкордатни производства и др. Разгледана е релевантната съдебна практика.За първи път в българската правна литература изследването поставя на обсъждане и въпроса за необходимостта от промяна в правната уредба на производствата по несъстоятелност чрез въвеждане на извънсъдебното споразумение, предхождащо откриването на производството по несъстоятелност. Тази правна фигура е намерила приложение във френската, немската и англо-американската правна система.Въз основа на подробен критичен анализ на действащото българско законодателство в материята и широк сравнителноправен анализ са направени предложения за усъвършенстване на съществуващата уредба. Предложено е изграждането на нова концепция за несъстоятелността като елемент от общата европейска политика за изпълнение на основни препоръки на европейските институции с цел ранна превенция на несъстоятелността.Книгата е насочена към практикуващи юристи и икономисти, синдици, студенти от юридическите факултети и др.Янка Тянкова е доктор по право и главен асистент в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Чете лекции по търговска несъстоятелност и търговско право. Адвокат от Великотърновската адвокатска колегия с практика по над 200 съдебни производства в областта на търговската несъстоятелност.

... по стабилизация на търговец ... Несъстоятелност на физически лица ... . Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията//В: Развитие на правото в глобализиращия се свят, Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Тянкова, Необходимост от пр ... DOC ispn.mjs.bg ... . Тянкова, Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност, Дайджест „Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 01, ПИС ... Определение № 305/8.3.2004г. по ч.гр.д. № 67/2004г. на ВКС, ТК - относно възможността упражняване на потестативни права по съдебен ред в хипотезата на открито производство по несъстоятелност на ... Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон). Предпоставка за това е да не съм осъден за банкрут (умишлен фалит) и да са изплатени напълно приетите в производството по несъстоятелност вземания, заедно с лихвите и разноските по тях. 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон , а в случай че кандидатът или участникът е ... Към Десктоп версията Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените и неупражнени в производството по несъстоятелност права, когато е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без фаза по предявяване и приемане на ... Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност Тип на документа: авторски материал Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон). несъстоятелност от BGKnijarnica.com. BGKnijarnica.com; несъстоятелност. Несъстоятелност за лица ... Да възприемем ли потребителската несъстоятелност по немския закон ... и по пътя на извънсъдебното споразумение да се освободи от остатъчния дълг. ... на всички кредитори в производството по ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица Настоящото съчинение е посветено на въпросите на действащата правна уредба на производството по несъстоятелност за лицата - нетърговци и представлява опит да се направи цялостен анализ на трите особени хипотези в ... Всички книги на издателство Сиби с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! Оздравителният план, планът в производството по стабилизация н...