Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Имуществена отговорност на работодателя

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,22
ISBN: 9789547308534
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Имуществена отговорност на работодателя pdf, който ще намерите тук

Описание:

Кодексът на труда през 1986 г. уреди за първи път имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест. Уредбата се опира награжданскоправнияинститутна непозволеното увреждане при нарушаване на общото задължение да не се вреди другиму, познат още на римското право, широко прилаган и днес, но внася в него съществени отклонения: не изисква вина от работодателя или от негови работници и служители. Отговорността е обективна.Основната цел на тази отговорност е пълна обезвреда на причинените вреди на пострадалия: имуществени – претърпени загуби и пропуснати ползи, и морални – определени от съда по справедливост.В книгата се разглеждат основните въпроси на тази отговорност: предпоставки за възникването й - наличие на трудово правоотношение, настъпила трудова злополука или професионално заболяване, ексцес; причинените вреди и тяхното обезщетяване по съдебен ред. Наситена е с богата съдебна практика на Върховния съд и на Върховния касационен съд от 1987 до края на 2012 г. В приложението са подбрани и анотирани 160 водещи решения на ВС и ВКС.

...д ... Съгласно законовата разпоредба на чл ... Отговорност на работодателя ... .200, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) , работодателят носи имуществена отговорност за вреди към работника или служителя, настъпили в резултат на трудова злополука или професионална ... Имуществена отговорност на работодателя. Имуществена отговорност на работника ил ... Пълна имуществена отговорност към работодателя ми ... ... . Имуществена отговорност на работника или служителя. От икономическа гледна точка трудовото възнаграждение е паричен израз на Работодателят има възможност да потърси и имуществена отговорност от работника или служителя за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на ......