Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Заповедно производство

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,74
ISBN: 978-954-730-791-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силви Чернев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Заповедно производство Силви Чернев epub книги безплатно

Описание:

"Заповедно производство" системно анализира цялостнатапроблематика на това производство както от гледна точка назаконодателната уредба (включително утвърдените от министъра направосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с товапроизводство), така и в светлината на изобилната практика по прилаганетона тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само нанай-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- ивтороинстанционните съдилища, които допълват представата за състояниетона правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативнауредба и практиката е извършен и върху основата на исторически прегледна уредбата на заповедното и сродни производства в България; използваниса примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащикъм различни правни системи. Наред с проблемите на производството поиздаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветенна проблемите на контролните производства, включително на исковатазащита. В резултат на изследването се правят изводи за наличнитеслабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката поправоприлагането и при използване на системен подход се правятпредложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки къмпрактиката.

...то тълкувателно решение Върховния касационен съд се произнася по редица въпроси, свързани със заповедното производство, сред които: „Съдът, издал заповедта за изпълнение, разполага ли с правомощието да я ... forum.lex.bg • Виж темата - заповедно производство ... ... ... Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643 Време за прочитане : 7 минути Заповедно производство - процедура, видове ... Има два вида заповедни производства - (1) обикновено запо ... Нови положения в заповедното производство след приемане на ... ... . С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643 Време за прочитане : 7 минути Заповедно производство - процедура, видове ... Има два вида заповедни производства - (1) обикновено заповедно производство по чл. 410 от ГПК и (2) заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК - Заповедно производство Съдебен акт Заседания; Разпореждане за образуване: 22.05.2014 г. Предложение от зам.-председателите на ВКС: 15.05.2014 г. Предложение за ... Серия от промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), най-вече по отношение на заповедното производство, прие днес окончателно Народното събрание. Измененията… Креди...