Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,11
ISBN: 978954-1313-1567
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов epub книги безплатно

Описание:

Книгата-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г."е традиционен издателски продукт, с цялостно приложно знание поданъчното облагане и счетоводното приключване на финансовата година.Публикуваниса актуалните текстове на основните данъчни закони, както и Правилниказа прилагане на ЗДДС. В изчерпателни авторски коментари са разработенивъзлови проблеми по всеки данък от гледна точка на годишното финансовоотчитане. Представени са и важни писма и указания на Националнатаагенция за приходите и на Министерството на финансите.Книгатасъдържа важни методологически и практически въпроси, свързани сподготовката и съдържанието на годишното счетоводно приключване иизготвянето на годишния финансов отчет. „Уловена” е спецификата нагодишните финансови отчети на предприятията, които прилагат национални имеждународни стандарти за финансови отчети, на бюджетните предприятия ина предприятията с нестопанска цел. При това акцентът е поставен навъпроси, които не са били предмет на анализ в предишни издания нагодишника.Изложението е съобразено със законодателството към 3 септември 2012 г.Целеватааудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, финансисти июристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ,както и всички данъкоплатци.

...." Виж повече » Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г - Част 1 ... Семинар годишно счетоводно приключване 2011 г., 1 и 2 ... ... . На проведения на 05.02.2013 г. семинар в учебната зала на Крестън БулМар, разглеждащ Годишното счетоводно и данъчно приключване за 2012 г, бяха обсъждани проблемите ... Счетоводно отчитане на формирането и разпределението на финансови ... Данъчно Облагане И Счетоводно Приключване На 2016 Г. + Cd ... ... ... Счетоводно отчитане на формирането и разпределението на финансовия резултат. Данъчно облагане на финансовия резултат. Отчет за приходите и разходите - състав, структура и предназначение. Специализирана литература за годишно данъчно приключване на 2012 г.... Счетоводно и данъчно третиране на наследяването на предприятие на ЕТ ... решението в ТР излезе на 21.10.2013 (с нов ЕИК) и на същата дата получихме и регистрацията по ЗДДС. ... с изх. № 96-00-208/09.04.2012 г ... Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019г. Дата на провеждане, продължителност : 9 и 10 декември 2019 г. Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г." Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2012 г....