Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Счетоводство на банките

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,20
ISBN: 978-954-464-209-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Учебникът "Счетоводство на банките" е написан в съответствие сизискванията на действащите нормативни актове по счетоводство: Закон засчетоводството, Международни счетоводни стандарти, Международнистандарти за финансова отчетност, Директиви на Европейския парламент ина Съвета, както и други нормативни документи, отнасящи се до дейносттана банките като: Закон за Българската народна банка, Закон за кредитнитеинституции, Закон за платежните услуги и платежните системи, Директивина Базелския комитет по банков надзор, Директиви и Регламенти наЕвропейския парламент и на Съвета, Наредби на БНБ и др. В него саразработени и са представени основни теми на теорията, методологията ипрактиката на счетоводството в банките.Учебникът е предназначен заобучаващите се във финансови колежи и за студентите от ОКС „бакалавър” иОКС „магистър”, изучаващи дисциплината „Счетоводство на банките”. Тойможе да бъде използван и от представители на практиката, интересуващи сеот проблематиката.

...а използват мрежите на swift за извършване на международни плащания ... 2. Обща характеристика на банковата дейност | Лекции по ... ... . Тази система е само техническото средство, чрез което се пренася информацията. НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО", ОКС "БАКАЛАВЪР" Държавна изпитна сесия: Редовна - м. Юни - м.Юли Поправителна - м. Септември - м. Октомври Поправителна - ... Курсови работи, Счетоводство, Банково счетоводство ... ... . Юни - м.Юли Поправителна - м. Септември - м. Октомври Поправителна - м. Февруари - м. Март Тема № 1. Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Счетоводство на банките, К. Пергелов, С. Стоянов ... Начини на доставка. До офис на куриер. До адрес на получателя ... Л / № 2 Счетоводство на банките 10.03.2008г. - Банката - платец закрива акредитива ... Виж откритите Начало за търсене "счетоводство на банките" в . Счетоводство на банките: Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър: 48: Онлайн изпит » лятна редовна: 7.6.2020 г. 9.00 - Счетоводство на банките: Счетоводство и контрол - 4 сем. Банки и Банково дело. Лекции, по Счетоводство, брой страници 90, качен на 02/06/2012 от katq_0205 бр коментари 0 В съвременната икономика парите са неотделими от банките. Счетоводство на банките трето преработено издание. Рецензенти: проф. д-р Снежана Башева, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - на първото и третото издание; сметкоплан на банките, изготвен от авторите. Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова СЧЕТОВОДСТВО НА БАНКИТЕ трето преработено издание Рецензенти: Собствения капитал в банките се формира: 5 Привлечения капитал може да се определи като съвкупност от: 6 Наредбата за плащанията регламентира конкретните форми на разплащане, сроковете: Икономически университет - Варна е най-иновативният в България. Университетът е първото българско висше търговско училище в България с над 100-годишна история. Икономически университет - Варна, вторият създаден в ... В книгата се разглеждат основните и най-важни въпроси на теорията и практиката на счетоводството в банките. ... Счето...