Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Пластични реконструкции на хранопровода

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,14
ISBN: 978-954-321-878-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Стоев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Пластични реконструкции на хранопровода Христо Стоев epub книги безплатно

Описание:

Трудностите в овладяването нареконструктивната хранопроводна хирургия се дължат на редица специфичнианатомични, общи и частнихирургични особености, но най-вече на труднитактически решения, които могат да бъдат синтезирани най-общо до избор -на достъп, на заместващ орган, на трасе за полагане на хранопроводнатапластика и място за конструирането на хранопроводната анастомоза. Книгата се опира на широко сравнителноисторическо изследване на наследството от идеи и практики по въпроситена езофагопластиките, проучване на хирургични пациенти и на кадаври,върху които по всички правила на съвременната експериментална наука саосъществени важни за теорията и практиката морфологични и морфометричниизмервания. Авторът използва модерни техники за проучване на съдоватаанатомия на стомаха и колона, подчинявайки ги на целите си – подобряванена резултатите от лечението на тежката хранопроводна патология вБългария. Споделен е респектиращ собствен опит под формата на клиничнопроучване – анализ на колопластични операции. Включени са детайлниописания, подробности от литературата и от автора, относно основаниятаза един или друг хирургически избор, важни и самокритични обсъждания наусложненията, смъртността, функционалния резултат в близка и по-далечнаперспектива. Стремежът е да се изложи подробно несамо сегашното знание за многобройните възможности за хранопроводнозаместване, но и да се определят техните граници, като излагането нафактите да бъде от полза не само за практикуващия хирург, но и да дадеидеи за размисъл на други изследователи при търсене отговор на все ощемножество открити въпроси. Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм еспециализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколкооригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не саприлагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия сезофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране наarteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелоточерво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативниизследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация наваскуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с огледполагането му по трансторакално трасе. Автор е на 110 научни публикации.Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество,International College of Surgeons.

...Медицина и здраве. Пластични реконструкции на хранопровода - автор Христо Цеков Пластични реконструкции на хранопровода; Издателство "Изток-Запад", 2011 ... Симптоми на най-сериозните заболявания на хранопровода ... . isbn 978-954-321-878-3. Перфорации и руптури на хранопровода; Издателство "Изток-Запад", 2014. isbn 978-619-152-517-1 Описание на състоянието. Езофагеалните спазми са внезапни,болезнени контракции на мускулите на хранопровода.Експертите не са сигурни з ... store.bg - Пластични реконструкции на хранопровода ... ... . isbn 978-619-152-517-1 Описание на състоянието. Езофагеалните спазми са внезапни,болезнени контракции на мускулите на хранопровода.Експертите не са сигурни за тяхната причина,въпреки че преглъщане на хапчета,голямо парче храна или прием ... 1. Какво представляват дивертикулите на хранопровода? Дивертикулите са по същество саковидни разширения на хранопровода, които в редки случаи могат да са причина за затруднено преглъщане.По причина за появата си ... Смята се, че основен провокиращ фактор е наличието на дегенеративни изменения в нервните влакна, отговарящи за работата на мускулите на хранопровода. Стеснението на хранопровода най-често става в долната му част близко до входа на стомаха. Предсказание. Сериозно, когато стеснението е значително и затруднява храненето. Престоя на чужди тела в хранопровода води до редица усложнения - развитие на езофагит, периезофагит, периезофагиален абсцес, перфорация на хранопровода, медиастинит и плеврален емпием. Стеснението на хранопровода - пояснява той - бива два вида: анатомично и на психична основа. Рецептата помага и в двата случая. Малко е сложна за приготвяне и изпълнение, но пък гарантира ... Пластични реконструкции на бъбречните кухини ... премахване на тимусна жлеза, операции на хранопровода и др. ... Възпалението на лигавата ципа на хранопровода рядко е самостоятелно заболяване, по-често то е последица от заболяването на съседни органи или пък на някои общи болести на организма. Може да се прогресира до гнойни абсцеси на белия дроб. Ахалазията прогресира и довежда до отслабване на тегло и спадане на имунитета....